CZK

Project Sea Safe

Náš závazek vůči planetě

My v Star Brite (US) přijímáme odpovědnost našich firemních aktivit s patřičným ohledem na jejich dopad na životní prostředí. Stanovujeme a pravidelně přezkoumáváme plány a úkoly pro dosažení našeho cíle chránit společné životní prostředí.

Zaměřujeme se nejen na dodržování zákonných požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí, ale i na zavedení firemních standardů pro zlepšení ochrany životního prostředí a prevenci jeho znečištění.

Usilujeme o snížení zatížení životního prostředí účinným využitím zdrojů, úsporou energie, snížením objemu odpadů, podporou recyklace materiálů a zejména snižováním emisí toxických látek a skleníkových plynů, které poškozují ozonovou vrstvu.

Snažíme se minimalizovat zatížení životního prostředí a používat ekologicky šetrné technologie.

Používáme vzdělávací programy ke zvýšení povědomí o životním prostředí u našich zaměstnanců a ujištěním jejich pochopení podstaty této Zelené politiky je aktivní zaměření na oblast životního prostředí.

Úzce spolupracujeme s místními komunitami zveřejňováním informací o životním prostředí a podporujeme iniciativy týkající se ochrany životního prostředí.

project seasafeicon-dropicon-leaficon-recycle